Цара Душана 53-57 - Краљево
Телефон/Факс: 036/336-347
e-mail: prozork@gmail.com

Књига месеца - Фебруар
ПИСАЦ И ПРИЧА
Стваралачка биографија Иве Андрића -

Жанета Ђукић Перишић

У години прославе 120 година од рођења Иве Андрића,Жанета Ђукић Перишић написала је књигу о преплитању живота и дела нашег јединог нобеловца.Књига је,заправо,измењена и допуњена њена докторска дисертација.
Опште је познато да је Андрићев приватни живот био велика тајна, али је за њега владало и влада изузетно интересовање.Жанета Ђукић Перишић на почетку књиге у више наврата напомиње како је сам Андрић заступао становиште да биографија писца не би требало да буде предмет истраживања његових критичара и да је то наглашавао у скоро сваком интервју.Ипак, Жанета Ђукић Перишић напомиње:,,Писац који је током целог живота,према сопственом признању,са нарочитом пажњом читао дневничке белешке,преписке,мемоаре и биографије великих стваралаца,упорно је одбијао да било која биографска чињеница може помоћи у разумевању његовог дела."
Упркос томе, Жанета Ђукић Перишић латила се обимног истраживања и показала нам огромну сличност између пишчевог живота и дела,говорећи о Андрићевом делу као о одразу проживљеног.Изузетно сликовито приказала нам је свој подухват цитирајући Данила Киша који се сећа рукотворина своје мајке, која је израђивала џемпере чудесне лепоте са увек новим и оригиналним шарама,али нико није могао да слути колико се разнобојних петљи, преплета,чворова,парања и расплитања слило у њих.Ауторка наглашава да је управо тако она покушала да расклопи Андрићев стваралачки опус ,да га изврнемо и погледамо с наличја.
Сам обим књиге-преко 600 страна великог формата, довољно говори о величини подухвата.А једна напомена ауторке више говори о томе како би ову биографију требало схватити:,,...никада не би требало изгубити из вида да уметност ретко настаје праволинијски и белодано из непосредних околности у којима се аутор налази.Да није тако,не би било ни чаролије уметничког дела,које нас заноси непоновљивошћу и оригиналношћу свога бића." Зорица Стојановић-Јанковић


Жанета Ђукић Перишић - биографија

Жанета Ђукић Перишић рођена је у Београду где је завршила основну школу, гимназију и Филолошки факултет - одсек за Светску књижевност. Магистрирала је такође на Филолошком факултету са темом "Лик Томе Галуса у делу Иве Андрића", докторирала на Филозофском факултету у Новом Саду тезом "Тематско-мотивски, идејни и поетички аспекти Андрићевог стваралаштва у биографском и историјском контексту".
Објавила је неколико књига и већи број радова из области теорије и историје књижевности. Говори руски, италијански, енглески и немачки.
Радила је као саветница у задужбини Иве Андрића у Београду.
На питање чиме Андрић привлачи толику пажњу Жанета Ђукић Перишић одговара:
"Претпостављам да је то зато што он у својим делима покушава и успева да хронички мирно и објективно, на темељу сазнања које му је пружио аналитички увид у давна историјска збивања, имплицитно укаже на универзалне, вечне, непроменљиве моделе понашања у људском друштву и константе људске природе. Главно питање Андрићеве поетике јесте однос према историји и могућност књижевне артикулације одређеног историјског искуства. Са извесне повесне дистанце, Андрић је разумео да историја, нарочито у превратничким обртима, своје енергије увек црпи на штету поједине људске судбине".
Наравно да једно уметничко дело најпре треба тумачити из њега самог, као да смо га нашли у боци на дну мора... Али, тај такозвани иманентни приступ, који је у потпуности маргинализовао личност уметника, прогласивши "смрт аутора", колико год био продуктиван, толико је, са друге стране испуштао из вида једно широко и богато поље-предкњижевни капацитет дела који је на овај или онај начин ударао специфичан печат делу. Ја сам у својој књизи покушала да, на нов начин, уз отклон од позитивистичке искључивости, вратим занимање и за оно што делу претходи и да пратим како су елементи Анрићеве биографије, замаскирани, преобликовани, као путници са лажним пасошем, на мала врата, улазили у његово дело дајући му специфично обележје".